Ansökan till RyssbyGymnasiet

Om du är intresserad av någon av våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig för ett besök eller för att höra om vi har platser lediga.

Naturbruksprogrammet

Skog profil Natur & Äventyrsturism NBSKOA
Skog profil Jakt & Viltvård NBSKOJV
Skog profil Skogsbruk NBSKOS
Skog profil Skogsbruk & Naturvetenskap NBSKOSN
Skog profil Jakt & Naturvetenskap NBSKOJN
Skog profil Äventyr & Naturvetenskap NBSKOAN

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Restaurang- & Livsmedelsprogrammet RL

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val Naturbruksprogrammet IMPRONB
Programinriktat individuellt val Restaurang & Livsmedelsprogrammet IMPRORL

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet IMYRKNB
Yrkesintroduktion Restaurang- & Livsmedelsprogrammet IMYRKRL

Ansökningshandlingar ska skickas till

Växjö kommun
Intagningskansliet
Box 1222
351 12 Växjö

Kommunkod: 0781

Välkommen att söka till oss!