Personal

Personalens e-postadresser skrivs enligt formen:

fornamn.efternamn@ryssbygymnasiet.se
ev avvikande adressnamn ser du under respektive personal.