Lokal mat- och mathantverksmässa på Ryssbygymnasiet lördagen den 3 mars 2018 kl. 10-15