Gymnasieskola med valmöjligheter

RyssbyGymnasiet ligger alldeles intill Ryssbysjön omgiven av typisk småländsk natur, mellan Växjö och Ljungby.

De bästa förutsättningarna för naturnära undervisning

Här finns de bästa förutsättningarna för att bedriva en naturnära undervisning och här möter du ungdomar och äldre från hela Sverige. Lärare och elever lär känna varandra väl och har ett nära samarbete – som medför en bra utbildning.

Motiverade elever som presterar bra både praktiskt & teoretiskt

RyssbyGymnasiet är en friskola med riksintag. Det betyder att eleverna som studerar vid skolan gör det på sina egna meriter. Med andra ord handlar det om väl motiverade elever som generellt presterar bra i såväl teoretiska ämnen som praktiska ämnen.

Välj mellan grundläggande yrkesutbildningar

Det finns två program vid skolan; Restaurang- & Livsmedelsprogrammet och Naturbruksprogrammet.  Båda ger en grundläggande yrkesutbildning och eleverna kan välja mellan flera olika inriktningar såsom kock, jakt- och viltvårdare, skogsmaskinförare, äventyrsguide. Givetvis erbjuder alla program även möjligheten att göra sin utbildning studieförberedande!

Ryssbygymnasiets organisation

En skola utan vinstkrav

Ryssbygymnasiet ägs av Region Kronoberg tillsammans med delägare VIDA och Rottne. Skolan är en friskola med riksintag vilket innebär att det är en skattefinansierad skola med skolpeng. Att skolan har riksintag innebär att oavsett var i landet elever bor får de söka sig hit. Ägaren ställer inga vinstkrav på skolan utan den eventuella vinst som skolan gör återinvesteras i skolans verksamhet.

Skolan har en styrelse som består av 12 ordinarie ledamöter, varav fyra personalrepresentanter och en elevrepresentant. Tre av styrelseledamöterna tillsätts av ägaren, Region Kronoberg. Övriga fyra ledamöter har en koppling till antingen utbildning, turism, skog/jakt respektive restaurang. Elevrepresentanten är alltid elevkårens ordförande. Styrelsen sammanträder vid fem fastställda styrelsemöten samt därutöver när behov påkallar.

Rektor på Ryssbygymnasiet är Charlotta Myhrberg som också är programansvarig för Restaurang- och Livsmedel. Cristina Haralsson är programansvarig för Naturbruk. Skolverksamheten är organiserad under rektor. Knutet till skolverksamheten är skolsköterskan och syv:en.

Skolan har ca 150 boendeplatser utspridda på skolans område och i byn och det finns bemanning dygnet runt.

Skolan har 34 lärare som undervisar på de två programmen. Förutom dessa har skolan också vaktmästare, ekonomi- och städpersonal och fritidsledare. Totalt är det ca 65 anställda på skolan viket innebär att Ryssbygymnasiet är den största arbetsgivaren i Ryssby.