Ryssbygymnasiets maskinpark

Rottne Industri AB och VIDA AB har sedan en lång tid tillbaka varit viktiga leverantörer och samarbetspartners till Ryssbygymnasiet. Numera är de båda storföretagen även delägare i skolan. Deras viktigaste bidrag handlar dels om att bidra med ovärderlig branchkunskap och kontakter. Genom Rottne Industri får eleverna nu varje läsår tillgång till helt nya, fräscha skogsmaskiner!

rottne