Skogsbruk – om utbildningen

Välkommen till Sydsveriges största skogsutbildning! Är du intresserad och vill arbeta ute i naturen, då är skogsutbildningen något för dig.

Skogsnäringen behöver arbetskraft och vänder sig ofta direkt till skolan för att rekrytera personal. Efter genomgången utbildning kan du arbeta som maskinförare hos en skogsentreprenör eller starta eget skogsföretag. Du kan också göra karriär på andra områden inom skogsindustrin tex som tjänsteman och självklart kan du också få möjlighet att vidareutbilda dig inom skogsbruket tex på SLU.

Av 2015 års skogsbrukselever fick 92 % jobb direkt efter avslutad utbildning…

skog 9