RyssbyGymnasiet erbjuder utsättningsklara ällingar till försäljning från en godkänd och väl
anpassad uppfödningsanläggning.

Läs här för mer info! 

Intresserad av att delta i en Uppflogsjakt på änder?

Läs här för mer info!

Snart är det dags för Ryssbygymnasiets Prova-på-Jakt i samarbete med Jägarförbundet!

Läs här för mer info!