Ansökan till RyssbyGymnasiet

Om du är intresserad av någon av våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig för ett besök eller för att höra om vi har platser lediga.

Naturbruksprogrammet

Skog profil Natur & Äventyrsturism NBSKOA-RY
Skog profil Jakt & Viltvård NBSKOJV-RY
Skog profil Skogsbruk NBSKOS-RY
Skog profil Skogsbruk & Naturvetenskap NBSKOSN-RY
Skog profil Jakt & Naturvetenskap NBSKOJN-RY
Skog profil Äventyr & Naturvetenskap NBSKOAN-RY

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Restaurang- & Livsmedelsprogrammet RL-RY

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val Naturbruksprogrammet IMRNB-RY
Programinriktat individuellt val Restaurang & Livsmedelsprogrammet IMRRL-RY

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet IMYNB-RY
Yrkesintroduktion Restaurang- & Livsmedelsprogrammet IMYRL-RY

Ansökningshandlingar ska skickas till

Växjö kommun
Intagningskansliet
Box 1222
351 12 Växjö

Kommunkod: 7781

Välkommen att söka till oss!