Ansökan till RyssbyGymnasiet

Om du är intresserad av någon av våra utbildningar är du alltid välkommen att höra av dig för ett besök eller för att höra om vi har platser lediga.

Naturbruksprogrammet

Skog profil Natur & Äventyr NBSKOA-RY
Skog profil Jakt & Viltvård NBSKOJV-RY
Skog profil Skogsbruk NBSKOS-RY
Skog profil Skogsbruk & Naturvetenskaplig fördjupning NBSKOSN-RY
Skog profil Jakt & Naturvetenskap fördjupning NBSKOJN-RY
Skog profil Äventyr & Naturvetenskap fördjupning NBSKOAN-RY

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Restaurang- & Livsmedelsprogrammet RL-RY

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val Naturbruksprogrammet IMVNB-RY
Programinriktat individuellt val Restaurang & Livsmedelsprogrammet IMVRL-RY

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet IMYNB-RY
Yrkesintroduktion Restaurang- & Livsmedelsprogrammet IMYRL-RY

Välkommen att söka till oss!