APL – information

Allmänt 

Under sin utbildning skall eleverna få tillfälle till kontakt med arbetslivet, arbetsplatsförlagt lärande – APL. Eleven ska följa och delta i arbetet på arbetsplatsen. Kraven anpassas till elevens erfarenhet. Som en hjälp för handledaren på arbetsplatsen skickar vi listor på elevens aktuella färdigheter. De visar vilka moment eleven hittills blivit godkänd på. Lön skall inte utgå under APL-perioden.

Utbildning för handledare

Skolverket har tagit fram en webbaserad utbildning för handledare. Den sätter eleven och elevens lärande i fokus. Utbildningen är även kompetenshöjande när det gäller att ta hand om nyanställda på företaget.

Takten bestämmer man själv och det går när som helst att avbryta för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Länk till webbutbildningen hittar du här.

Försäkring

Skolans olycksfallsförsäkring gäller eftersom tiden ingår i utbildningen. Skolan har också en ansvarsförsäkring. Denna täcker eventuella skador som uppstår vid uppenbara fel begångna av eleven, dock ej småsaker och problem som normalt kan upp komma i arbetet. Om eleven tillåts arbeta utanför den angivna APL-tiden, t.ex. helger eller skollov omfattas eleven inte av skolans försäkringar. Ett avtal skrivs mellan APL-platsen och Ryssbygymnasiet och det är först då som försäkringarna gäller.

Säkerhet och arbetsmiljö

I vår utbildning är säkerhet och arbetsmiljöfrågor centrala delar. Därför vill vi särskilt påtala nödvändigheten av att eleverna arbetar i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Du har som APL-värd arbetsmiljöansvaret för eleven.

Observera att särskilda regler gäller för elever som ej fyllt 18 år

  • Eleven får arbeta högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka.
  • Sammanhängande veckovila skall vara minst 36 timmar.
  • Arbetet får endast förläggas mellan 06:00 och 22:00.
  • Ensamarbete får inte förekomma. Tillsyn och kontaktmöjligheter måste finnas.

Specifik information om respektive utbildning hittar ni i menyn under APL. Sidorna kräver ett lösenord. Handledare får detta av ansvarig yrkeslärare i god tid innan APL-perioden börjar.

Vi på RyssbyGymnasiet är tacksamma för din medverkan vid APL. Den är en
viktig och uppskattad del av utbildningen och underlättar elevernas inträde på arbetsmarknaden!