APL – Jakt

Till APL-värdar
Vi är tacksamma för att ni ställer er arbetsplats till förfogande för praktik för våra elever. Det ingår totalt 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, i våra elevers utbildning inom Jakt och viltvård. Dessa veckor är fördelade över tre år med merparten av veckorna i årskurs 2 och 3. En APL- period är mellan två till fem veckor. Varje APL-period är knuten till en eller två kurser som eleven läser och handledarens omdöme från perioden ingår i lärarens underlag för betygsättning.

APL är ett mycket viktigt steg i elevernas utbildning, att arbeta med de förutsättningar som gäller i arbetslivet och få lära känna arbetstider, vikten av att komma i tid och att utföra ett bra arbete. Det är ur utbildningssynpunkt värdefullt om eleven får tillfälle att delta i olika arbetsuppgifter som tillhör yrket.
Varje APL-plats ska ha ett avtal tecknat med oss. Eleven är olycksfallsförsäkrad och APL-platsen har ett försäkringsskydd vilket är beskrivet i avtalet.
När det är aktuellt att en elev ska komma till er tar vi kontakt med handledaren i god tid innan APL-perioden börjar.

Besök
Vi kommer att besöka många av våra elever under perioden. Målet är att alla ska få minst ett besök. Tyvärr är det ibland inte möjligt pga för stora avstånd el liknande. Kontakt sker då istället via telefon eller Skype. Själv är Du är alltid välkommen att ringa Ryssbygymnasiet.

Omdöme
Här hittar du länken till Omdöme som varje handledare ska göra efter elevens APL-period.

Programansvarig Naturbruk
Cristina Haraldsson
Ryssbygymnasiet
Kungsvägen 36
341 76 Ryssby
Tel: 0372 40827
Cristina.Haraldsson@ryssbygymnasiet.se