APL – Naturvetenskap

Till APL-värdar
Vi är tacksamma för att ni ställer er arbetsplats till förfogande för våra elevers praktik. Det ingår totalt 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, i elevernas utbildning. Dessa veckor är fördelade över tre år. En APL- period är mellan två till fem veckor. Varje APL-period är knuten till en eller flera kurser som eleven läser och handledarens omdöme från praktikperioden ingår i lärarens underlag för betygsättning.

En handledare ska utses av företaget. Det är ur utbildningssynpunkt värdefullt om eleven får tillfälle att delta i olika arbetsuppgifter.
Varje APL-plats ska ha ett avtal tecknat med oss. Eleven är olycksfallsförsäkrad och APL-platsen har ett försäkringsskydd vilket är beskrivet i avtalet.
När det är aktuellt att en elev ska komma till er tar vi kontakt med handledaren i god tid innan APL-perioden börjar. Ni får i förekommande fall en lista över tänkbara arbetsmoment som är lämpliga för eleven att medverka i.

Besök
Under praktiken kommer vi att besöka eller kontakta er via telefon / Skype för en avstämning. Ni är välkomna att när som helst under APL-perioden kontakta oss om det finns några frågor eller problem uppstår.

Omdöme
Här hittar du länken till Omdöme som varje handledare ska göra efter elevens APL-period.

Programansvarig Naturbruk
Cristina Haraldsson
Ryssbygymnasiet
Kungsvägen 36
341 76 Ryssby
Tel: 0372 40827
Cristina.Haraldsson@ryssbygymnasiet.se