APL – Restaurang

Till APL-värdar

APL-ingår i våra elevers utbildning inom Restaurang och livsmedelsprogrammet. En handledare ska utses av företaget. Det är ur utbildningssynpunkt värdefullt om eleven får tillfälle att delta i olika arbetsuppgifter som tillhör yrket. Varje APL-plats ska ha ett avtal tecknat med oss. Eleven är olycksfallsförsäkrad och APL-platsen har ett försäkringsskydd vilket är beskrivet i avtalet.

Vi är tacksamma för att ni ställer er arbetsplats till förfogande för arbetsplatsförlagt lärande för våra elever på RyssbyGymnasiet. När det är aktuellt att en elev ska komma till er tar vi kontakt med handledaren i god tid innan APL-perioden börjar. Ni får även en lista över elevens aktuella färdigheter som är till hjälp för er att ge eleven rätt arbetsuppgifter.

Besök 

Under praktiken kommer vi att besöka eller kontakta er via telefon / Skype för en avstämning. Ni är välkomna att när som helst under APL-perioden kontakta oss om det finns några frågor eller problem uppstår.

Omdöme 

Här hittar du länken till Omdöme som varje handledare ska göra efter elevens APL.

Programansvarig 

Annika Fornander

Ryssbygymnasiet

Kungsvägen 36
341 76 Ryssby

Tel: 0372 40843

annika.fornander@ryssbygymnasiet.se