APL – Skog

Till APL-värdar med skoglig inriktning

Tack för att du är villig att ta emot våra elever i ditt företag. APL är ett mycket viktigt steg i elevernas utbildning, att arbeta med de förutsättningar som gäller i arbetslivet och få lära känna arbetstider, vikten av att komma i tid och att utföra ett bra arbete.

Du som företagare har möjlighet att erhålla en viss ersättning för ditt arbete. Ett steg i rätt riktning då ditt engagemang tar tid från produktionen. Vi ber dig att gå in på SLA:s hemsida  för att få korrekt information och villkor för utbetalning av ersättning. (Direktlänk till blanketten finns här) APL-värden ansvarar själv för ansökan om bidrag. RyssbyGymnasiet åtar sig att via SLA:s blanketter styrka att APL ägt rum när APL-värden skickat dessa till vår programansvarig. Adress hittar ni längst ned på denna sida.

Besök

Vi kommer att besöka många av våra elever under perioden. Målet är att alla ska få minst ett besök. Tyvärr är det ibland inte möjligt pga för stora avstånd el liknande. Kontakt sker då istället via telefon eller Skype. Själv är Du är alltid välkommen att ringa Ryssbygymnasiet.

Säkerhet och arbetsmiljö 

Specifikt för elever med skogsinriktad APL gäller följande:

  • Elev utan körkort klass B får inte framföra skogsmaskin registrerad som ”tung terrängvagn” utanför APL-tid. (Körkortslagen)
  • Eleven bör inte placeras i svåra situationer t.ex. nära ledning eller i svåra terrängförhållanden.

Omdöme

Här hittar du länken till Omdöme som varje handledare ska göra efter elevens APL.

Programansvarig Naturbruk

Cristina Haraldsson

Ryssbygymnasiet

Kungsvägen 36

341 76 Ryssby

Tel: 0372 40827

Cristina.Haraldsson@ryssbygymnasiet.se