Axel F. och Vilna Lindmarkers Stipendium

Axel F. och Vilna Lindmarkers Stiftelse kommer att under 2019 dela ut ett stipendium till en före detta elev som genomgått en utbildning med godkända betyg inom restaurang/livsmedel vid Ryssbygymnasiet.

Stipendiet utdelas till en särskilt förtjänt före detta elev för att möjliggöra en vidare förkovran inom restaurang- eller hotellområdet. Detta kan innebära studier vid till exempel en restaurangakademi i Sverige eller utomlands, under en period av högst ett år. Stipendiet kommer att avse kursavgiften samt utgifter för resa och uppehälle.

Läs mer om stipendiet HÄR!