Integritetspolicy

Ryssbygymnasiet AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

  1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du fyller i kontaktformuläret. Du ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta.

      2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Skicka information till dig om våra utbildningar.
  • Samla avpersonifierad statistik
  • Förbättra vår hemsida
  • Kontakta dig via e-post, telefon eller vanlig post beroende av vilken information du lämnat.

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

  1. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att denna part godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet eller andra tillfällen då lagen så kräver.

       4. Radering 

Personuppgifter sparas endast så länge som det anses nödvändigt. Gäller det ett ärende som diarieförs gäller offentlighetsprincipen. I de fall du endast begär information om våra utbildningar eller liknande sparar vi dina uppgifter tills ärendet anses avslutat. Vi kan dock spara uppgifterna för utskick till dig fram till tiden för gymnasieansökan.

      5. Informationsskydd

Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda dina uppgifter som överförs över internet. Endast personal som ska hantera ditt ärende eller förfrågan får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer och servrar som används för att lagra personuppgifter hanteras i säker miljö.

  1. Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.
Användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information.

  1. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Det lagliga stödet för bearbetning av personuppgifter är i detta fall samtycke.

Kontaktuppgifter

Allmänt om webben: webmaster(at)ryssbygymnasiet.se
Dataskyddsombud vid t ex registerutdrag: dataskyddsombud(at)ryssbygymnasiet.se
Representant för dataskyddsansvarig: Cristina.Haraldsson(at)ryssbygymnasiet.se