Ryssbygymnasiets fria Elevkår

På Ryssbygymnasiet har vi en stark elevkår som jobbar för att tillvarata elevernas intressen. Vi har regelbundna möten där vi tar upp och diskuterar viktiga frågor för oss elever. Vi har också en bra dialog med ledningen på skolan som lyssnar på oss och våra åsikter. Vi har gjort mycket för Ryssbygymnasiet under de senaste åren men det vi är mest nöjda med är:

· Inriktningsråd – Det är i detta som
eleverna på de olika inriktningarna får vara med och påverka sin utbildning.
· Studiefokus en gång i veckan – Efter
kvällsmaten på tisdagar har vi läxhjälp.
· Egen paintballbana – Som enda skola kan vi stoltsera med vår paintballbana. Under ljusa kvällar är det full aktivitet där.