Under höstlovet har all personal på Ryssbygymnasiet vidareutbildats i tolerans och värdegrund.

Denna gången fokuserade vi på HBTQ – frågor.

En mycket givande och viktig föreläsning!