Men varför vill Ryssbygymnasiet öppna upp dörren till världen för eleverna?

  • ™ Skapa ökad förståelse för andra kulturer; värdegrund och tolerans
  • ™ Erfarenhets- och kunskapsutbyte för elever och lärare men också övrig personal
  • ™ Stärka yrkeskompetensen och sätta den i ett globalt perspektiv
  • ™ Kunna och våga använda sin engelska; språkutveckling
  • ™ En resa och upplevelse för livet; utveckling för individen