Introduktionsprogram

  • Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val på Ryssbygymnasiet är en utbildning som ska leda till antagning på Naturbruksprogrammet eller Restaurang-och Livsmedels-programmet. Du följer det vanliga programmet (klassen) och i den kurs du inte är behörig i läser du efter en individuell studieplan så att du kan läsa upp betyget.

Behörighetskrav:

– Svenska eller svenska som andraspråk
– Engelska och Matematik + minst 3 andra grundskoleämnen.
– Engelska eller Matematik + minst 4 andra grundskoleämnen.

  • Yrkesinriktat val (IMY)

Yrkesinriktat val på Ryssbygymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av naturbruk eller restaurang och livsmedel men inte är behörig till IMV. Du får en yrkesinriktad utbildning som gör det lättare för dig att komma ut på arbetsmarknaden eller som gör att du kan fortsätta studera hos oss på Ryssbygymnasiet.

Du läser på heltid och utbildningen utformas enskilt för dig så att du får möjlighet att komplettera de grundskoleämnen som du inte har fått godkänt i. Det är dina behov och intressen som styr studieplanen och den följs upp, utvärderas och revideras vid behov. Precis som andra elever på Ryssbygymnasiet kommer du också att ha APL.

Är du intresserad?

Ta kontakt med oss på Ryssbygymnasiet och se hur vi tillsammans kan lägga upp en bra utbildning som passar dig antingen inom naturbruk eller restaurang och livsmedel.