Jakt & viltvård

Är du intresserad av att vara ute i naturen och att lära dig om jakt, viltvård, skog och hund? Då kanske vår inriktning mot jakt- och viltvård är någonting för dig!

Våra resurser

På Ryssbygymnasiet har du stora möjligheter att utöva ditt jaktintresse både på och efter lektionstid.

  • Utbildningsmarker – Skolan äger ca 750 ha mark samt arrenderar 2200 ha jaktmark på Engaholms gods. På dessa nästan 3000 ha utbildningsmark erbjuder skolan stor variation av jakt på såväl klövvilt som småvilt och fågel.
  • Jägarexamen – Under årskurs 1 har du tillgång att läsa till jägarexamen på kvällstid.
  • Vilthägn – Skolan har 2 stycken vilthägn med dovhjort och kronhjort.
  • Viltvatten – På skolan finns såväl viltvatten som våtmarker där andjakt bedrivs årligen.
  • Skjutbanor – Ryssbygymnasiet har skjutbanor, dubbeltrapbana, sportingbana och korthålsbana med löpande mål. Skjutbanorna får utnyttjas av eleverna för fritidsbruk från och med årskurs 2.
  • Fritidsjakt – Från och med årskurs 2 får eleverna även möjlighet att fritidsjaga vilt efter lektionstid på skolans jaktmarker.
  • Vilthanteringsanläggning – Ryssbygymnasiet har dessutom en alldeles ny vilthanteringsanläggning där allt vilt från jakten tas tillvara på för att det sedan ska tillagas.

Kontakta jaktlärare

Stefan Rudenius

0372-40826

stefan.rudenius@ryssbygymnasiet.se