Utbildnings och Fritidsjakt

På Ryssbygymnasiet har du stora möjligheter att utöva ditt jaktintresse både på och efter lektionstid.

  • Utbildningsmarker – Skolan äger ca 750 ha mark samt arrenderar 2200 ha jaktmark på Engaholms gods. På dessa nästan 3000 ha utbildningsmark erbjuder skolan stor variation av jakt på såväl klövvilt som småvilt och fågel.
  • Vilthägn – skolan har vilthägn med dovhjort, kronhjort.
  • Viltvatten – På skolan finns såväl viltvatten som våtmarker där andjakt bedrivs årligen.
  • Skjutbanor – Ryssbygymnasiet har skjutbanor, dubbeltrapbana, sportingbana och korthålsbana med löpande mål. Skjutbanorna får utnyttjas av eleverna för fritidsbruk fr o m årskurs 2.
  • Fritidsjakt – Från och med årskurs 2 får eleverna möjlighet att fritidsjaga olika vilt efter lektionstid på skolans jaktmarker.
  • Vilthanteringsanläggning – Ryssbygymnasiet har dessutom en alldeles ny vilthanteringsanläggning där vi tar till vara på allt vilt från jaktutbildningen för att det sedan ska hamna på våra tallrikar.