Studiefokus

Om du behöver hjälp och stöd med läxor och skolarbete på din fritid erbjuder RyssbyGymnasiet studiefokus två kvällar i veckan.

För närvarande är studiefokus på måndagar och onsdagar kl 16.45-18.20.

Passa på att få läxor och skolarbete gjort när det finns både matte- och språklärare på plats! Vi bjuder på frukt.

Välkommen!