Efter gymnasiet…

När dina tre år på Ryssbygymnasiet  är över har du utöver vänner för livet skaffat dig en bred behörighet för vidare studier vid universitet och högskola, både i Sverige och utomlands. Du blir behörig för utbildning till ett stort antal intressanta yrken, exempelvis läkare, lärare, veterinär, civilingenjör, jägmästare, agronom och biolog. Flera av våra elever väljer att läsa vidare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi samarbetar med Linnéuniversitet för att utveckla utbildningen och hjälpa dig till högre studier. Ibland bjuder vi också in andra föreläsare som berättar om det absolut senaste inom deras område.

I utbildningen ingår också 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL), där du får inblick i intressanta yrken inom det naturvetenskapliga området.

Denna breda utbildning ger dig stora valmöjligheter för fortsatta studier efter gymnasiet.

När du är färdig med dina studier på Ryssbygymnasiet kan du studera vidare inom Skog och trä på Linnéuniversitetet