Naturvetenskaplig fördjupning

Är du intresserad av en naturvetenskaplig fördjupning? Är du intresserad av jakt- och viltvård, skog eller äventyr? Varför inte kombinera dina teoretiska studier med ditt skogs-, jakt-, eller äventyrsintresse samtidigt som du skaffar dig en stabil grund att stå på inför framtiden?

Då har du kommit till rätt skola eftersom det finns inget bättre ställe att läsa naturvetenskaplig fördjupning på, än på ett naturbruksgymnasium. Här får du
möjligheten att använda teorin genom att bl.a. göra undersökningar och experiment ute i naturen och studera växter och djur på plats. När de tre åren är över har du skaffat dig en bred behörighet för vidare studier vid universitet och högskola, både i Sverige och utomlands. Du blir behörig för utbildning till ett stort antal intressanta yrken, exempelvis läkare, lärare, veterinär, civilingenjör, jägmästare, agronom och biolog. Flera av våra elever väljer att läsa vidare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet.