WACS – internationell certifiering för Ryssbygymnasiets kockutbildning

Fr.o.m. den 19 maj 2015 är Ryssby Gymnasiets restaurangutbildningar godkänd som en av de utbildningsanordnare som ingår i WACS RECOGNITION OF QUALITY CULINARY EDUCATION. En världsomspännande certifiering i hittills 54 länder och 84 skolor varav vi är den andra i Sverige!

Det innebär att skolan under en ansökningsperiod blivit granskad på 12 olika punkter. Bland dessa punkter finns: utbildningsprogram, kurser, skolans mål och visioner, ändamålsenliga lokaler, att lärarnas utbildning och kunskapsnivå håller en hög standard, tillgång till bra praktikplatser, långsiktighet som skola samt god ekonomi med mera.
För våra elever innebär det att i deras slutbetyg får med sig ett dokument att de har studerat på en restaurangskola som håller denna standard världen över, något som är mycket gångbart för de som vill söka arbete eller studera vidare utomlands.

Utöver det ger vi möjlighet för de studerande att avlägga prov praktisk och teoretiskt och på så sätt själva få ett personligt WACS-certifikat som kockar. Något som de sedan kan bygga på olika nivåer t.ex. som souschef eller köksmästare. Certifikatet fungerar som ett nutida gesällbrev och gäller internationellt.

Världsorganisation World Association of Chefs Societies är en politiskt obunden sammanslutning för yrkesfolk, vars syfte är att upprätthålla och höja den gastronomiska nivån på restaurangkök över hela världen. Skolan är också medlem i dess svenska del Svenska kockars förening.

Klicka på loggan för att komma till World Association of Chefs Societies