Rutiner för sjukanmälan

Växel 0372-40800

 • 1

  Elever som är sjuka ska via vårdnadshavare anmäla detta per telefon mellan kl. 06.00-08.00 till skolans växel 0372-40800 val 4. (sjukfrånvaro som ej rapporteras registreras som oanmäld frånvaro). Skolsköterskan kan efter bedömning komma att återkoppla till vårdnadshavare per telefon.

 • 2

  Elev som blir sjuk under skoldagen anmäler detta med besök på skolans expedition återföljt av sjukanmälan från vårdnadshavare.

 • 3

  Skolsköterskan gör under förmiddagen sjukbesök hos elever som bor på skolans internat. Vid behov är hon behjälplig med medicin och transport till vårdcentral i Ljungby.

Ryssbygymnasiets sms- tjänst om elevers frånvaro

Tjänsten innebär att man erhåller en SMS–avisering när en elev har varit oanmält frånvarande under dagen. Integration sker med frånvarosystemet i Skola24 och är helt automatiserad och kostnadsfri för er.

Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela vårdnadshavare om ev. frånvaro samma dag som den sker.

Registrering för SMS-tjänst sker automatiskt via anhörigformulär vid skolstart i åk 1.

Regler angående ledighet för elever

Skolåret är planerat med längre och kortare lov för att eleverna skall orka med arbetsbördan. Från skolans sida vill vi att undervisningstiden respekteras och att resor förläggs till loven. Skolan är restriktiv i sin bedömning av ledighetsansökningar och du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier. Du kan inte begära att göra de examinationer du eventuellt missar under din frånvaro vid annan tidpunkt, och det finns ingen möjlighet till stödundervisning eller annan hjälp för att hämta igen det du missat under din frånvaro. Elev och vårdnadshavare ansvarar själva för att förlorade undervisningsmoment blir inhämtade. Du måste även själv meddela samtliga berörda lärare under vilken tid du har beviljats ledighet. Vi beviljar inte ledighet när vi har nationella prov.
Att ledighet beviljas innebär bara att frånvaron inte betraktas som olovlig.

 • Ledighet för enskild lektion beviljas av undervisande lärare. Muntlig ansökan.
 • Ledighet upp till fem dagar per år beviljas av klassmentor. Ansökan görs via Skola24 av vårdnadshavare alt myndig elev. Ansökan ska ske i god tid, senast 14 dagar innan. Beviljad ledighet syns som ”Beviljad ledighet” i Skola24.
 • Längre ledigheter beviljas av rektor endast i undantagsfall eftersom de är olämpliga ur studiesynpunkt. Ansökan ska ske i god tid, senast 14 dagar innan och rektor gör en bedömning i varje enskilt fall. Ansökan görs via Skola24 av vårdnadshavare alt myndig elev. Beviljad ledighet syns som ”Beviljad ledighet” i Skola24.

Tänk på att
Körlektioner på bilskola inte är tillåtna under skoltid, genererar oanmäld frånvaro.
Besök hos tandläkaren bör förläggas till tid utanför schemat.
Vi beviljar ledighet för ”riskettan”, ”risktvåan”, uppkörning och uppskrivning, beviljas av klassmentor.