Rutiner för sjukanmälan

växel 0372 40800

  • 1

    Elever som är sjuka ska via vårdnadshavare anmäla detta per telefon mellan kl. 06.00-08.00 till skolans växel 0372-40800 val 4. (sjukfrånvaro som ej rapporteras registreras som oanmäld frånvaro). Skolsköterskan kan efter bedömning komma att återkoppla till vårdnadshavare per telefon.

  • 2

    Elev som blir sjuk under skoldagen anmäler detta med besök på skolans expedition återföljt av sjukanmälan från vårdnadshavare.

  • 3

    Skolsköterskan gör under förmiddagen sjukbesök hos elever som bor på skolans internat. Vid behov är hon behjälplig med medicin och transport till vårdcentral i Ljungby.

Ryssbygymnasiets sms- tjänst om elevers frånvaro

Tjänsten innebär att man erhåller en SMS–avisering när en elev har varit oanmält frånvarande under dagen. Integration sker med frånvarosystemet i Skola24 och är helt automatiserad och kostnadsfri för er.

Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela vårdnadshavare om ev. frånvaro samma dag som den sker.

Registrering för SMS-tjänst sker automatiskt via anhörigformulär vid skolstart i åk 1.