Externa kurser/Uppdragsutbildningar

  • Natur- och Kulturhänsyn:
    9/4 2019 – Röjning/Förröjning
  • Natur- och Kulturhänsyn:
    11/4 2019 – Avverkning förnyelsekurs
  • Röjkurs/Röjsågskörkort
    8-9/5 2019 Röjkurs/Röjsågskörkort RARB

För mer info ring:

Jan Fransson 0372 408 57

Anders Alkrot Eriksson 0760240355

Eller maila

jan.fransson(at)ryssbygymnasiet.se

anders.alkrot-e(at)ryssbygymnasiet.se

Oscar Petersson