Samarbete med näringslivet

Ryssbygymnasiet har sedan länge ett nära samarbete med näringslivet och de elever som går ut från Naturbruk inriktning skog har så gott som jobbgaranti!

Rottne Industri AB och VIDA AB har sedan en lång tid tillbaka varit viktiga leverantörer och samarbetspartners till Ryssbygymnasiet. Numera är de båda storföretagen även delägare i skolan. Deras viktigaste bidrag handlar dels om att bidra med ovärderlig branchkunskap och kontakter. Genom Rottne Industri får eleverna nu varje läsår tillgång till helt nya, fräscha skogsmaskiner!