Sök hit

Vi har riksintag – du kan alltså söka till oss oavsett vart i landet du bor!

På RyssbyGymnasiet erbjuder vi tre stycken program:

Naturbruksprogrammet, inriktning Skog med profilerna:

 • Jakt & Viltvård
 • Jakt & Viltvård + Naturvetenskap fördjupning
 • Skogsbruk
 • Skogsbruk + Naturvetenskaplig fördjupning
 • Natur & Äventyr
 • Natur & Äventyr + Naturvetenskap fördjupning

Restaurang- & livsmedelsprogrammet, inriktning Kök & servering med profilerna:

 • Kock
 • Servering

Introduktionsprogrammet

 • Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet
 • Programinriktat val mot Restaurang- & livsmedelsprogrammet
 • Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet
 • Yrkesintroduktion mot Restaurang- & livsmedelsprogrammet

Ansökningskoder:

 • Program
 • Naturbruk
 • Naturbruk
 • Naturbruk
 • Naturbruk
 • Naturbruk
 • Naturbruk
 • Inriktning
 • Skog
 • Skog
 • Skog
 • Skog
 • Skog
 • Skog
 • Utgång
 • Jakt & viltvård
 • Jakt + Natur
 • Skogsbruk
 • Skog + Natur
 • Natur & äventyr
 • Äventyr + Natur
 • Anmälningskod
 • NBSKOJV-RY
 • NBSKOJN-RY
 • NBSKOS-RY
 • NBSKOSN-RY
 • NBSKOA-RY
 • NBSKOAN-RY
 • Program
 • Restaurang
 • Inriktning
 • Kök & servering
 • Utgång
 • Kock/servering
 • Anmälningskod
 • RL-RY
 • Program
 • Introduktion
 • Introduktion
 • Introduktion
 • Introduktion
 • Inriktning
 • Programinr. val
 • Programinr. val
 • Yrkesintro.
 • Yrkesintro.
 • Utgång
 • Naturbruk
 • Restaurang
 • Naturbruk
 • Restaurang
 • Anmälningskod
 • IMVNB-RY
 • IMVRL-RY
 • IMYNB-RY
 • IMYRL-RY

Kontakta SYV

Elin Larsson

0372-40852

elin.larsson@ryssbygymnasiet.se

Välkommen att söka till oss!