På Ryssbygymnasiet får du allt i ett!

Vill du läsa ett praktiskt program och därmed få en yrkesexamen? Vill du läsa in högskolebehörigheten? Varför välja? Hos oss på Ryssbygymnasiet har du möjlighet att både läsa ett praktiskt program, läsa in grundläggande högskolebehörighet och läsa kurser som ger särskild behörighet till högskolan.

Den grundläggande högskolebehörigheten d.v.s. svenska 2, svenska 3 samt engelska 6 kan du läsa inom ordinarie 2500 poäng.  Dessutom kan du läsa matte 2, antingen som individuellt val eller utökad kurs och historia 1a2 och samhällskunskap 1a2 som utökad kurs.

Med det här upplägget kan du studera praktiskt och kreativt och bli behörig till högskolan! Det är med andra ord möjligt att studera ett program som ger arbete efter gymnasiet och samtidigt kunna söka till högskolor och universitet!

Vägarna som öppnas med högskolebehörighet

Grundläggande behörighet – yrkesexamen samt godkänt i kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6.

Särskild behörighet – vad som krävs varierar mellan olika utbildningar.

Matematik 2 – du får behörighet till att bl.a. söka officershögskolan eller läsa till skogsmästare, skogstekniker och trädgårdsingenjör.

Historia 1a2  – du får behörighet att söka till polishögskolan, juristprogrammet men även att söka ämnen som filosofi, historia och religionskunskap.

Samhällskunskap 1a2 – du får bl.a. behörighet att söka till polishögskolan, officershögskolan, juristprogrammet och vissa lärarutbildningar.

Naturvetenskaplig fördjupning — du får bl.a. behörighet att söka till läkare, lärare, veterinär, civilingenjör, jägmästare, agronom och biolog. Flera av våra elever väljer att läsa vidare vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet.